5 goede redenen om elektrisch te gaan

Sinds vele jaren zijn wij slachtoffers van deprijs verhoging van de fossiele energie bronnen. De conflicten en de actualiteit tonen aan dat vroeg of laat de hernieuwbare energiebronnen het meer economisch zullen zijn.

Bij CM Tech worden wij overtuigd dat deelektriciteit een kostbare en duurzameenergiebron in de tijd zoe zijn.

België heeft de weddenschap gedaan om eengroot deel van de burgers in photovoltaïquespanelen uit te rusten, u bent de gelukki gehouders van deze installaties, dan is het vandaag dat men de verandering moet beginnenen uw investering valoriseren. Werpt de stroomdoor de vensters niet meer, gebruikt bewust.

En voor u, die geen photovoltaïques panelen bezit, weet u, ô hoeveel, het beleid, de analyseen het toezicht op uw verbruik belangrijk zijn.

CM Tech heeft verkozen om vertrouwen inAestus Concept voor de verwarmings oplossingen en om Ewattch voor de bijstand en de controle van uw huishoudelijke energie bronnen te hebben. Zie hier dus 5 goede redenen om tot eenelektrische verwarming over te gaan :

Economisch

De installatiekosten en uitrusting van eenverwarming aan de elektrische bodem zijn 5 x minder duur dan een verwarming aan de traditionele bodem die door een warmtepomp of een klassieke verwarmingsketel wordt gevoed.Het verbruik is lager 15 dan 50% ten opzichte van de klassieke elektrische convector.

Wij hebben vastgesteld dat de hitte die door een verwarming aan de bodem wordt gevoeld, u er toe aanzet om met 1 aan 4°c de temperatuur van een stuk te verminderen aangezien er geen gevoel meer van kou op het niveau van debodem is. De vermindering van 1°c zal u een rechtstreekse economie van 7% latenverwezenlijken. Voor een oppervlakte vangelijke verhitting, duurt het 40 jaar om de aankoop te amortiren, het onderhoud en de vernieuwing van bepaalde stukken van slijtage voor eeninstallatie met een warmtepomp lucht/water af te schrijven. De installatie voor de verwarming aan deelektrische bodem die is eenvoudig u toelaatom u zelf de werkzaamheden uit te voeren of om het te laten door een bedrijf verwezenlijken door de tijd van arbeidskrachte te verminderen.

De beklimming in temperatuur van eenelektrische verwarming door de bodem issneller dan een hydraulische verwarming. Zijnhandhaving in temperatuur wordt eveneens doormicro-impulsen bevorderd die miniem ten opzichte van het verbruik van een muurstraalkachel zullen zijn.

Verenigd met eenkeus van thermostaat die voor de elektrischechauffant vloer wordt aangepast, zal uwverbruik rechtvaardig en economisch zijn.

Gezondheid

Een elektrische verwarming door de bodem geeft een direct wel zijn. 30 minuten zijn voldoen maar voldoen om de eerste gevolgen te voelen.
Opgelet, er is geen gevoel van warme bodem,de maximum temperaturen van gebruik zijn van28° en het gevoel van zware benen bestaat niet meer.

Eens de omringende lucht die aan degevraag de temperatuur wordt opgewarmd, zultu geen verschil meer voelen tussen de bodemen de lucht in de omgeving.
De elektrische verwarming door de bodemdroogt sneller de schoongemaakte zones, diealdus de dalingen op nat gemaakte bodem en de proliferatie van bacterieën vermijdt.(acariens, schimmels,…)

Meer verplaatsing van stof rond uw radiatoren(zwarte sporen boven uw radiatoren). Ideaalvoor de personen die aan allergieën lijden.

Design

Een stuk met radiatoren of convectoren in richten is niet gemakkelijk. Met de stralendevloer zult u van 5 tot 8% van uw ruimtesterugvinden. (meer zorg om uw meubels te plaatsen)
Alle vloerbedekkingen zijn verenigbaar met de elektrische verwarmd vloeren. Verbouwing gaande zoals in bouw van nieuwe gebouwen,past de reeks zich Aestus Concept aan uw behoeften aan.
Het is mogelijk om een elektrische verwarmdvloer op een grootte van 0,5 mm aan 4 mm buiten definitieve bekleding te verwezenlijken.

Onze reeks van droog-servet (gemengd of ergelektrisch) zal u toelaten om uw installatiestegen redelijke prijzen aan te vullen en volgensuw keuzecriteria. Verfraait uw wasruimten metradiatoren aan de verrassende design.
Van droog-servet van hoek aan het servet scheiding van stukken, is alles voorzien om de stomme verbazing van uwgasten te creëren door nut en esthétisme te verbinden.

Comfort en een voud van gebruik

Uw geplaatste mat en uw verenigde thermostaat, zult u per direct van het plezier en het comfort van de elektrische verwarmend vloerprofiteren.

Regelt de verlangde naar temperatuur en uw thermostaat zal automatisch uw vloer regelen die verwarmt.
Door van uw douche of uw badkuip weg te gaan, zult u waarderen om op een bodem aan kamer temperatuur, te lopen beëindigd deonaangenaam koude bodems!
Als uw bodems de zon nemen en dat zij in temperatuur stijgen, zal de sonde die in debodem wordt geplaatst, automatisch de hitte ontdekken en zal uw vloer die snijden om nieten u toe te laten om energie besparingen te oververhitten te verwezenlijken verwarmt.

U wilt de temperatuur van een stuk verminderen? Niets van eenvoudiger:vermindert de temperatuur op de thermostaaten de bodem zal natuurlijk de hitte ontruimen,de traagheid is minder sterk dan een water voorzienings systeem.
Bovendien met een thermostaat per stuk, kunt u de temperatuur van deze individueel voeren met antifrictie materiaal.

Al dus kunt u van de verwarming in zeker stukin tussen seizoen of in de zomer profiteren de volledigheid van uw gebouw zonder echter verwarmen.

Houdbaarheid, veiligheid en Garantie

Aestus concept garandeert 16 jaar zijn elektrische matten en 2 jaar zijn thermostaten. Decomponenten van de producten Aestus Concept zijn hoge kwaliteiten en gebonden aan talrijketests. Hij eerbiedigt de norm van GOS, international kwaliteits normen. De methoden van vervaardigingen van de producten Aestus Concept zijn modern en Europees.

CM Tech is de Belgische partner van Aestus. Het is zij dat de dienst na verkoop aldus slechts hetinvoeren van uw projecten zal waarborgen.